Нормативно-правова база шкільних бібліотек


Стратегії розвитку бібліотечної
справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек
для забезпечення сталого розвитку України"

Наказ МОН № 1228 від 22.08.2017 "Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації"

Наказ МОН №929 від 26.06.2017 "Рол впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек"

Наказ МОН України № 247 від 11.03.2016 Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2017"

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МЕРЕЖІ БІБЛІОТЕК ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Наказ МОН України № 517 від 13.06.2013 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року N 44 (Зміни до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури)"

Наказ МОН України № 1361 від 25 грудня 2015 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН України № 931 від 12.08.2014 "Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек".

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р.

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»).

Закон України «Про загальну середню освіту» №651-Х1V від 13 травня 1999р.

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах.

Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу.

Бібліотечна статистика_ Міждержавний стандарт ГОСТ 7_20-2000.

Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Лист Державного казначейства України про віднесення до бібліотечних фондів.

Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ.

Лист Державного казначейства України про нарахування зносу на необоротні активи.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.

Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання.

Інструкція про організацію та порядок обміну.

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей.

Порядок визначення розміру збитків.

Посадові інструкції завідувача бібліотекою та бібліотекаря.

Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та навчальними посібниками.

Кiлькiсть переглядiв: 190